EUR / 43.60 грн

USD / 40.37 грн

EUR

Публічна оферта PG-pool v.1 2022

Категорії

Договір публічної оферти

 

 1. Загальні положення

1.1. «Галерея басейнів» ТОВ  (код 36958292, зареєстрована тм  PG-pool®  ), в подальшому Постачальник пропонує укласти цей договір публічної оферти про надання послуг з продажу товару, розміщеного на сайті pg-pool.com (далі - Договір). Цей Договір є публічним (згідно ст.633 Цивільного кодексу України), а його умови (згідно ст.641 Цивільного кодексу України) однакові для всіх Покупців.

1.2. Постачальник зобов'язується передавати (поставляти), у зумовлені в Додатку №2 (ГБ) строки Покупцеві Товар, а Покупець зобов'язується приймати цей Товар і вести по ньому грошові розрахунки.

1.3. Підписуючи Договір, купуючи або оплачуючи товари у Постачальника Покупець (згідно ст.642 Цивільного кодексу України) автоматично погоджується з умовами Договору (без обмежень).

1.4. Якщо Покупець не згоден з умовами Договору, він зобов'язується не користуватися послугами Постачальника.
1.5. Якщо Сторони не мають наміру змінювати умови даного Договору, а їх реквізити залишаються незмінними, цей Договір розповсюджується на кожну окрему поставку, про що складається відповідний Додаток №2.до даного Договору.

Терміни та визначення

«Виробник» - компанія, яка виготовила відповідний Товар.

«Перевізник» - найнята Постачальником/Покупцем компанія для здійснення перевезення  Товару зі складу Постачальника до пункту призначення.

 1. Реєстрація партнера

2.1. Для формування замовлень на партнерських умовах через сайт pg-pool.com, потрібно пройти реєстрацію;

2.2. Для виконання Постачальником своїх зобов'язань перед Покупцем, Покупець зобов'язується при реєстрації надати свої достовірні і точні контактні дані.

 1. Замовлення товарів

3.1 Покупець може оформити замовлення самостійно на сайті або у консультантів за телефоном, вказаним на сайті. 

 1. Вартість товару та порядок оплати

4.1. Постачальник регулярно стежить за актуальністю ціни на сайті (щоденне оновлення курсу валют) і остаточно фіксує її в підтвердженні замовлення, направляється Покупцю у вигляді листа (ГБ-*****)  з Додатком №2 на електронну пошту.

4.2 Оплата здійснюється на умовах 100% передоплати на безготівковий рахунок Постачальника, згідно індивідуального рахунку-фактури, якщо інше не обумовлено в письмових Додатках до Договору.

4.3. У разі порушень Покупцем умов оплати, Постачальник залишає за собою право в односторонньому порядку, без будь-яких наслідків, переглядати умови постачання Товару.

4.4. Оплату Доставки Товару зі складу Постачальника здійснює Покупець.

4.5. За умов дотримання порядку розрахунків, ціна Товарів, вказаних в Додатку №2 є незмінною, окрім таких обставин: ціна Товару може змінитись, за умов введення в дію державними органами додаткових зборів, мит, дозвільних документів, тощо, які впливають на підвищення собівартості Товару при його розмитненні. У разі обґрунтованого підвищення обов’язкових платежів більш ніж на 1% Постачальник має право обґрунтовано змінити ціну Товару.

4.6. Якщо реальний курс гривні  відносно євро, зміниться більш як на 1% порівняно з курсом, що діяв на момент отримання Додатку №2, застосовується пропорційний перерахунок суми не оплаченого Товару: націнка на рівень зміни курсу.

 1. Порядок поставки, обміну чи повернення Товару

5.1. Термін поставки залежить від групи Товару, наявності Товару на складі і обговорюється індивідуально, при підтвердженні Постачальником  замовлення Товару.

5.2. Товар відвантажується безпосередньо зі складу в м.Києві. Завантаження Товару забезпечується Постачальником. Для кращого обслуговування Покупця, доставка товару по території України (крім тимчасово окупованих територій) здійснюється транспортними компаніями на вибір Покупця. Узгодження ціни транспортування, страхування ризиків і роботу з Перевізником з проблемних питань виконує Покупець, при повному сприянні Постачальника.

5.3. Право власності на поставлений Товар переходить до Покупця в момент відвантаження товару зі складу Постачальника. Товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін (або перевізником) Видаткової накладної на Товар. 

5.4. Умови і порядок обміну або повернення Товару передбачені чинним законодавством України.

5.5. Після отримання пошкодженого Товару від Перевізника, Покупець зобов’язаний  сфотографувати та задокументувати пошкодження в присутності та за підписом Перевізника та протягом 12 годин повідомити про пошкодження Постачальника. Роботу з Перевізником по проблемним питанням виконує Покупець.

 1. Права та обов’язки Сторін

6.1. Кожна Сторона зобов’язується виконувати обов’язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій Стороні у виконанні її обов’язків.

6.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, визначені цим Договором, повинна усунути ці порушення.

6.3. Обов’язки Покупця.
Покупець зобов’язаний:
- перевіряти найменування і кількість Товару; Покупець не висуває, жодних додаткових вимог, які не вказані в Додатку №1 та інших додатках до цього Договору;
- своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату Товару у відповідності з умовами Договору;
- прийняти Товар на складі Постачальника протягом 3х робочих днів з моменту повідомлення від Постачальника про наявність Товару на складі;

- якщо Товар купується для комплектації приватного басейну, Покупець для виконання вимог п.4.6. ДСТУ EN 16582-1:2019 «ПРИВАТНІ БАСЕЙНИ. ч.1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування» зобов’язаний встановити або дозамовити захисне пристосування/пристрій для безпечного доступу до басейну (наприклад, огорожа/ролета/павільйон/захисні покриви/обгороджування, тощо);

- якщо Товар купується для комплектації приватного басейну, виконувати інші вимоги згаданого ДСТУ щодо інформування та безпечного користування басейном в т.ч. виготовити/замовити/встановити знаки безпеки згідно Додатку В ДСТУ EN 16582-1:2019 «ПРИВАТНІ БАСЕЙНИ. ч.1. Загальні вимоги щодо безпеки та методи випробування», зокрема це стосується це стосується інформації про:

 • безпеку тих, хто не вміє плавати;
 • захисні пристосування;
 • захисну екіпіровку;
 • безпечне використання басейну;
 • Безпекові знаки;

- виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

6.4. Обов’язки Постачальника
Постачальник зобов’язаний:
- Отримати попередню згоду Покупця для направлення йому комерційних електронних повідомлень (Інтернет-реклама товару), а в іншому випадку - надати Покупцеві реальну можливість відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень;
- у встановлений термін, передати (передавати/поставляти), Покупцеві Товар з найменуванням, ціною та кількістю зазначеною в Додатку №2; Терміни постачання, характеристики Товару та умови його використання зазначаються в Додатку №2 та/чи паспортах/інструкціях Виробника (якщо такі передбачені);
- підтримувати актуальність дозвільної документації, яка дозволяє виконувати реалізацію Товару (якщо такі дозволи вимагає чинне законодавство);  
- гарантувати якість Товару у відповідності із стандартами Виробника. Постачальник Товару, не надає додаткових гарантій на обладнання і матеріали. Все обладнання має індивідуальну гарантію, що обумовлена в окремих розділах цього Договору.
- виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.

 1. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання СТОРОНАМИ обов’язків за Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку, межах і розмірі, що передбачені чинним законодавством України.

 1. Вирішення спорів

8.1 Будь-які спори, що виникають за цим Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів. Якщо спір не вирішено шляхом переговорів, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.2 Всі претензії до якості товару приймаються виключно в задокументованому вигляді з фотографіями, письмовими описами рекламації та іншими документами, які Постачальник визначає індивідуально до кожного випадку.     

 1. Форс мажор

9.1 Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання чи неналежне виконання стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих будь-якого характеру, військових дій, епідемій, масових хвилювань, страйків, аварій, змін законодавства України, за умови, що такі обставини настали після підписання цього Договору. Сторона, яка не має можливості виконати свої зобов’язання за Договором, повинна протягом 10 (десять) робочих днів повідомити іншу Сторону про настання таких обставин.

9.2 Належним підтвердженням настання та припинення дії обставин непереборної сили буде документ, виданий уповноваженим органом України.

9.3 У випадку настання обставин непереборної сили, Сторони повинні погодити між собою дії, необхідні для подальшого виконання цього Договору або його припинення.

 1. Термін та порядок припинення дії Договору.

10.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до його розірвання за взаємною згодою Сторін.

10.2 Розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін. Покупець як споживач має право розірвати Договір шляхом повідомлення Постачальника про це протягом 14 днів з моменту отримання інформації про підтвердження укладення Договору або з моменту отримання Товару.

 1. Інші умови

11.1 Покупець погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення законодавства України або норм міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призведуть або можуть призвести до порушення нормальної роботи сайту та його сервісів.

11.2 Постачальник не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на сайті pg-pool.com. Постачальник докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність інформації.

11.3 Умови цього Договору можуть бути змінені тільки у письмовій формі за взаємною згодою Сторін. Всі зміни, Доповнення, Додаткові угоди тощо до Договору є невід’ємними частинами цього Договору. За потреби Сторони підписують друкований договір про співпрацю.

11.4 У разі, якщо будь-яке положення цього Договору визнається незаконним таке положення вважається не чинним тільки в обсязі такої незаконності, а інші положення цього Договору залишаються обов’язковими для виконання та чинними.

11.5 Підписуючи даний Договір Покупець надає ТОВ «Галерея басейнів» згоду на обробку його персональних даних виключно з метою виконання умов даного Договору. Зазначена згода діє протягом дії Договору.

11.6 У випадку, якщо Покупець відмовляється від Товару, замовленого згідно індивідуального замовлення, і розриває Договір протягом перших семи робочих днів, після здійснення передоплати, Покупець зобов'язаний сплатити Постачальнику штраф у розмірі  30% суми Договору. У разі відмови від Товару, замовленого згідно індивідуального замовлення, по проходженні більшого часу Постачальник утримує з Покупця повну вартість Товару.

11.7 Товар поставлений Покупцю згідно індивідуального замовлення не підлягає частковому чи повному поверненню.

11.8 З метою більш швидкого доступу удосконалених рішень та покращеної продукції, що постачається, до Покупців Постачальник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики продукції без попереднього повідомлення. Фотографії, креслення, тексти на сайтах і в друкованій продукції, якщо інше не обумовлено додатково, не є договірними. Постачальник не несе відповідальності за будь-які помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на сайті pg-pool.com . Постачальник докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність інформації в електронному каталозі.

11.9 Будь-яке копіювання сайту pg-pool.com, навіть часткове: текстів, фотографій, тощо, повинно погоджуватись з Постачальником, порушення даної умови буде сприйматись, як порушення умов даного Договору.

11.10 Для уникнення помилок, при оформленні замовлень, всі замовлення на продукцію, що постачається, БАЖАНО надсилати у письмовому вигляді.

11.11 Ніколи не монтуйте, не ремонтуйте та не експлуатуйте обладнання і Товари, не розуміючи їх призначення, і не ознайомившись з правилами їх зберігання та використання. Особливо небезпечним є не вміле поводження з електрообладнанням і засобами по догляду за водою.

11.12 Письмові замовлення стають обов’язковими до виконання після їх підтвердження Постачальником.

 1. Контакти Постачальника

ТОВ «Галерея басейнів» Юридична адреса: 03127, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 132

Р/р UA063510050000026000393479400, ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 36958292

Свідоцтво ПДВ № 100273337, ІПН: 369582926507

www.pg-pool.compartner@pg-pool.com, (044) 333 8036

Перелік додатків:

Додаток №1 – Гарантії та умови монтажу та експлуатації;

Додаток №2 – ГБ (Бланк Замовлення);Додаток №1

Гарантії та умови монтажу та експлуатації

Гарантійний талон вступає в силу після здійснення всіх оплат за Товар, а також повернення гарантійного талону Постачальнику не пізніше 1 місяця з моменту монтажу Товару. Постачальник надає гарантію Покупцю згідно умов, які описані нижче, якщо інше не обумовлено в окремому Договорі постачання. Постачальник не надає додаткових гарантій понад ті, які визначив Виробник Товару.

Загальні рекомендації по експлуатації: для збереження обладнання і покриття басейну, вода в басейні повинна фільтруватись, знезаражуватись та відповідати чинному законодавству України (як мінімум ДСТУ).  Особливу увагу треба приділяти таким параметрам води: рН, лужність, активний хлор, температура води. Вимоги до параметрів води також винесені в окремий "Звід правил для громадських басейнів" та "Звід правил для приватних басейнів".

Гарантія не покриває: транспортне пошкодження, не правильне складання/монтаж, установку та не виконання інструкцій, будь-які зміни, які письмово не узгоджені з Постачальником, не правильну електропроводку чи подачу напруги, зношування, яке виникло в результаті не правильного установлення, зношування двигуна, яке виникло в результаті не правильної електропроводки, не якісної електромережі. Гарантія на обладнання також не діє у випадку, якщо несправність чи пошкодження викликані пожежею, блискавкою чи іншими природними явищами, механічним пошкодженням, халатним відношенням, а також у випадку, якщо монтаж, ремонт, налагодження, консервацію чи модернізацію проводили не уповноважені Постачальником особи. Регулярно контролюйте якість заземлення. Гарантія не включає вартість понесення збитків. Постачальник не являється відповідальним за тілесні ушкодження, матеріальні збитки та втрату доходу (штрафи). Жодна компенсація не може вимагатись ні по якій причині.

Гарантія на Товар анулюється за умови відсутності професійного контролю за ним (не рідше 1 разу на 4 місяці експлуатації) Постачальником, уповноваженою ним компанією/особою, які пройшли спеціальну підготовку по роботі з Товаром.

Гарантія на обладнання і матеріали анулюється за умови відсутності професійного контролю за обладнанням Постачальником чи уповноваженою ним компанією, не рідше 1 разу на 4 місяці експлуатації.

Товарні особливості:

Ролети та покриття DEL/ Loop loc / Haogenplast

Гарантія на ролету DEL діє 2 роки (на окремі компоненти 3 роки).

Автоматичні ролетні покриття для басейну, можуть запобігти доступ до басейну дітей до 5 років. Це покриття не замінює персональну відповідальність батьків. Постачальник не несе відповідальність за не замовлення, неправильний монтаж чи незастосування захисних замків.

Постачальник надає гарантію Покупцю на автоматичні покриття, ламелі та електрообладнання протягом двох років з моменту продажу. Гарантія покриває всі виробничі дефекти. Гарантія вступає в силу коли Покупець повідомляє Постачальника та повертає дефектні частини для огляду. Гарантія обмежується заміною дефектних частин (при дотриманні нормальних умов використання). Гарантія не включає вартість демонтажу, переустановлення, понесення збитків.

Додаткові рекомендації по експлуатації: ніколи не зберігайте ламелі під відкритим сонцем, ламелі (при зберіганні та перевезенні) не повинні провисати та згинатись, влітку та взимку не покривайте ламелі непрозорим ПВХ покриттям, при використанні електролізних систем знезараження води треба запобігти корозії елементів ролети та забезпечити відключення електролізу (узгоджену роботу електролізу і ролети) при закритих ламелях, забезпечити якісне безперебійне живлення мотору ролети.

Увага! При виробництві ламелей Виробник залишає технологічні зазори між бортом басейну та заглушками. Технологічний зазор необхідний для компенсації температурних коливань, які впливають на розмір ламелей, на зменшення зношуваності ламелей тертям. Нормативним розміром зазору є 1-3.5см з кожного боку. Зазор може бути збільшено тільки за рахунок нерівностей геометрії басейну.

Якщо інше не обумовлено в письмових Додатках до Договору, для правильного монтажу, Виробник рекомендує в виступаючих частинах бортового каменя чи іншого бортового покриття виконувати вирізи заданого розміру (або ж в опитувальному листі треба чітко вказати, що борт не буде вирізатись і ламелі повинні мати розмір менший стандартного).

Покупець несе відповідальність за проектування, замовлення та монтаж вертикальних та горизонтальних перегородок підводних ролет, які повинні захищати відвідувачів. Розмір отворів, які допускаються між перегородками та покриттям не повинен перевищувати 15см. Звертайте особливу увагу на технічні умови при замовленні покриття для переливних басейнів. Перед покупкою вивчіть інструкцію по монтажу і знайдіть відповіді на всі запитання, які передують монтажу.

Обмежена гарантія на продукцію LOOP-LOC® 15 років

Ця обмежена пропорційна гарантія поширюється на захисні накриття LOOP-LOC® для басейнів та захисні накриття ULTRA-LOC SOLID® для басейнів, усі вони виготовляються компанією Pool Cover Corp. (США), надалі Виробник.

Ми гарантуємо першому покупцеві (фізичній або юридичній особі, якій від самого початку було встановлено покриття для басейну), що покриття не має дефектів в матеріалах та виготовленні при нормальному використанні, обслуговуванні і умовах, але тільки якщо установка була правильно виконана кваліфікованим фахівцем, уповноваженим Постачальником. Виробник безкоштовно - надає заміну покриття або, на наш вибір, ремонтує будь-яку деталь або деталі, якщо надано переконливі докази того, що вони мають дефекти протягом 24 місяців з дати відвантаження із заводу або з дати установки (за умови, що Покупець повертає виробнику гарантійний талон або інший прийнятний доказ покупки протягом 30 днів з моменту покупки) і реєструє гарантію на сайті https://www.looploc.com/cover-warranty-card .

Виробник також гарантує першому покупцеві, якщо буде виявлено та надано докази, що накриття для басейну вийшло з ладу при звичайному використанні, обслуговуванні та умовах, і це виявлено протягом 15 років з моменту початкової дати першого відвантаження з фабрики, ми запропонуємо заміну накриття для басейну схожої (подібної) моделі для першого покупця через уповноважену Постачальником особу чи компанію - за пропорційною часткою від поточної ціни на покриття для басейну, що розраховується наступним чином:

Покупець сплачує 1/180 за кожен місяць або його частину від дати першого відвантаження з фабрики,  від поточної ціни замінного накриття, плюс 10% від сплати за обслуговування та обробку вантажу.

Жодна претензія за цією Обмеженою гарантією не може бути подана без повернення заявленого товару з дефектами до Виробника, а повернення має контролювати уповноважена компанія, яка встановила виріб. Виробник не несе відповідальності за доставку, монтаж, обслуговування або оплату праці, понесені внаслідок такого повернення, або при доставці та встановленні відремонтованого або замінного накриття для басейну, ні за яких обставин.

Покриття для плавальних басейнів від Виробника вважаються відповідними стандартам  Міжнародної організації стандартів ASTM  лише протягом періоду дії цієї Обмеженої гарантії, як зазначено вище, і покриття слід замінити через п’ятнадцять років, незалежно від його стану.

УМОВИ І ВИКЛЮЧЕННЯ: Покупець ПОВИНЕН підтримувати рекомендований рівень води щоразу, коли використовує покриття:

 • LOOP-LOC Сітчасті накриття для заглибленого басейну на 38-46 см нижче верхньої частини (борту) басейну;
 • ULTRA-LOC SOLID суцільне накриття для заглибленого басейну на 30-40 см нижче верхньої частини (борту) басейну;
 • Сітчасті накриття для наземного басейну з на 35 см нижче верхньої частини (борту) басейну та суцільне накриття для наземного басейну з терасою 30-35 см.

При недотриманні  рекомендованого рівня води в басейні під час використання накриття та в зимові місяці  дана Обмежена гарантія анулюється в повному обсязі.

Для суцільних накриттів для басейнів ULTRA-LOC SOLID вся вода, яка збирається на покритті повинна віддалятися автоматичним самовсмоктувальним насосом.

Збиток, заподіяний тваринами (конями, оленями, собаками, мишами тощо), не поширюється на цю Обмежену гарантію.

Гарантія не надається, якщо накриття для басейну ремонтувалося або було змінено будь-ким, крім уповноваженого Постачальником, або при неправильному використанні, недбалому або неправильному поводженні, зносу через протирання об коппінг, пошкодження через перетягування, аварії або інтенсивної зовнішньої термічної реакції (пожежа, теплова дія і т. д.).

Ця гарантія не поширюється на пошкодження, спричененні  вітром, штормом або будь-якими іншими стихійними лихами. Ця обмежена пропорційна гарантія не розповсюджується на використання стандартного або прямокутного покриття для басейну нестандартної або неправильної форми.

Ця обмежена пропорційна гарантія надається Початковому покупцю (як визначено вище) і не може бути передана або привласнена.

Додаткові умови:

 • Якщо в місцях кріплення покриття має місце зона, яка не забезпечує гарантоване кріплення – використовуйте спеціальні кріплення, наприклад, монтажник  повинен використовувати анкер в трубі.
 • Нерівний копінг повинен бути накритий монтажником, інакше покриття постраждає від передчасного пошкодження від зносу об копінг.
 • Контакт покриття з гострими предметами в т.ч. з копитними тваринами може призвести до пошкодження, тому такого слід уникати.

Єдина відповідальність Постачальника та Виробника відповідно до даної обмеженої пропорційної гарантії вказана вище, і ні за яких обставин Постачальник чи Виробник не несуть відповідальності за будь-які особливі, випадкові, непрямі або подальші збитки, включаючи, але не обмежуючись збитками за тілесні ушкодження, матеріальні збитки, незручності або втрату прибутку чи права власності.

Гарантія на мембрани Haogenplast/OgenFlex/StoneFlex.

Довговічність і гарний естетичний вигляд лайнеру/мембрани залежать від стану води в басейні і умов монтажу та експлуатації. Підготовка основи перед укладанням лайнеру/мембрани повинна бути ретельною: без виступів, плям, пилу, мастила; у разі наявності ризику підтоплення ґрунтовими водами, необхідно проводити комплекс захисних заходів, в тому числі наявність отворів для відведення конденсату чи скидання тиску підземних вод. Використовуйте геотекстиль та за необхідності проводьте анти грибкову обробку чаші.  Перед заповненням води розрівняйте всі складки на лайнері/мембрані.Якщо ви будете доглядати за водою, регулярно очищувати лайнер/мембрану від забруднень, то він прослужить максимально довго. В басейні не повинно бути застійних зон, а циркуляція повинна працювати достатньо довго для якісного перемішування дезінфектанту та противодоростевих препаратів. Час фільтрації повинен розраховуватись по формулі t°C / 2 (якщо вода нагріта до +25°C), а при температурі води +28°C рекомендується час фільтрації встановлювати на рівні 18 годин на добу.

В басейнах з темними лайнерами/мембранами не можна використовувати електролізні установки. Якщо в басейні установлена електролізна установка і захисна ролета (чи інше покриття), при закритій ролеті потужність електролізної повинна бути 70% від звичайного значення.

Якщо температура води вуличних басейнів опускається нижче +10°C, басейн необхідно консервувати. Використовуйте спеціальне зимове покриття, яке захистить басейн від забруднень. За умови відсутності покриття, гниле листя та інший бруд накопичуються в глибокій частині басейну, що може призвести до утворення плям. Використовуйте спеціальну хімію для зимування басейнів, важливо щоб хімія мала комплексну дію проти водоростей і утворення вапняного нальоту. Не ламайте лід, його гострі частини можуть пошкодити лайнер/мембрану. Не катайтесь на ковзанах в басейні. В теплу зиму, періодично, необхідно перевіряти стан води і її параметрів.

Повний злив басейну необхідно проводити виключно при нагляді професійних спеціалістів. В будь-якому випадку лайнер/мембрану не бажано залишати без води більше 72 годин. Інтенсивне сонячне світло може дати певну усадку матеріалу.

Виключення з гарантії: зберігання в упаковці при температурі нижче +10°С та вище +25°С; не відповідність інструкції виробника з установки згідно NF T 54-804 в частині установки та експлуатації; використання мембрани не за прямим призначенням; незадовільний електрозахист та заземлення обладнання басейну; фізичне пошкодження в тому числі зношування та знебарвлення лайнеру/мембрани (включаючи очистку адгезивними щітками чи пошкодженими валами роботів); деформація, як результат руйнування чаші; температура води вище +32 °С для мембран Haogenplast адже більші температури є причиною швидшого зношування, зміни кольору, пластичності, тощо. Передбачене стандартом NF-EN 15836-2 нормальне знебарвлення шару ПВХ не є характеристикою герметичності мембрани і тому не відноситься до гарантійних умов. Гарантія не поширюється на плями від сухої чи рідкої хімії, яка була додана в басейн безпосередньо (без дозаторів та попереднього розчинення) чи від хімії, яка потрапила в басейн із скімерів чи донних зливів (наприклад, в результаті неправильної роботи дозаторів); жовті плями від хімічної реакції інгредієнтів крему для засмаги з розчиненою у воді міддю; плями від окислення металів (наприклад, металева стружка після різання металів «болгаркою», коричневі/чорні плями від агресивних зовнішніх забруднень (смог, пил…); плями від іржавих металевих конструкцій басейнів чи обладнання яке кородує, розчинених марганцю, заліза, міді та солей міді (сульфати), срібла; рожеві плями, пов’язані з реакцією хімії на основі РНМВ з розчиненою у воді міддю або при передозуванні РНМВ на рівні 50мг/л; передача кольору від клейкої стрічки, яка використовувалась під мембраною.

Постачальник зберігає за собою право вирішення: ремонтувати чи замінювати лайнер/мембрану. При укладанні покриття дотримуйтесь правил укладання та наступних вимог: відсутність вологи, температура при укладанні від +10°С до 30°С.

Гарантія на мембрани Haogenplast. На всі мембрани згідно NF-EN 15836-2 надається 10 річна гарантія герметичності, пов’язаної із заводським виробництвом. Гарантія регресивна – 10% в рік. Лакована серія Haogenplast має гарантію від утворення плям але треба пам’ятати, що поява плям зазвичай є результатом незадовільної обробки води.

Гарантія на пузирчасте покриття DEL та GeoBubble діє протягом 2/6 літніх сезонів (Залежить від матеріалу) з 50% пониженням відповідальності. Плівка повинна накриватись захисним чохлом, якщо покриття не покриває басейн. Не заморожуйте покриття у період зимової консервації. Зношування при стиранні об копінговий камінь та механічні пошкодження не входять в гарантію. Не накривайте басейн протягом 48 годин після інтенсивної хімічної обробки. Промивайте та очищуйте покриття 2-3 рази в сезон. Промийте та просушіть покриття перед зимовою консервацією.

Гарантія на універсальне покриття Mikado (з трубами). Умови продажу забезпечують гарантію 1 рік (для рукоятки і натяжного механізму) та 3 роки регресивної гарантії (33% в рік) на зношування покриття (за умови правильної експлуатації).

Mikado призначене для басейнів максимального розміру 5х10м з додатковими сходами 4х2м максимум. Захисне покриття призначене для запобігання нещасних випадків та падіння дітей до 5 років. Це покриття не замінює персональну відповідальність батьків. Обов’язкова вимога забезпечення гарантії на покриття та безпеки експлуатації – ретельне дотримання інструкції по монтажу. Тільки дорослі мають право користуватись покриттям, попередньо пересвідчившись, що в басейні немає відвідувачів. Забороняється іздити, ходити та стрибати по покриттю. Покриття постачається тільки прямокутної форми, незалежно від форми басейну. Максимальний шар снігу, який витримує покриття Mikado - 10см. У вітряну погоду застосовуйте комплект вітрозахисту, у снігову – комплект снігозахисту.

Регулярно очищуйте покриття струменем води, не дозволяйте листям гнити на поверхні Mikado. Не використовуйте абразивні засоби очищення покриття.

Гарантія на обладнання PG/Gemas/Mountfield/Hayward/Filtreau

Гарантія діє 1/2/5 років (залежить від типу обладнання і його складових). Гарантія на обладнання може бути подовжена на 12 місяців за умови: комплектації всього басейну обладнанням з каталогу Постачальника, що було придбано у Постачальника разово.

Асортимент обладнання має значний перелік. Типова гарантія, якщо інше не обумовлено: фільтраційні баки 1/5років, насоси і клапани 2роки,  все інше 2 роки. Гарантія на всю продукцію Mountfield/Azuro - 1рік. Виключення з гарантії (як правило складові, які піддаються зношуванню): прокладки, щітки, фільтр і ремінь роботів, підшипники і сальники, зонди, електролізна камера, мембрана перистальтичного насосу, конденсатори, манометри, картриджі і фільтруючий елемент діатомового фільтру, лампи, шторки скімерів. Гарантія покриває тільки виробничі дефекти.

Гарантія на фільтр IS-6 MTH діє 1 рік. Важливо пам’ятати, що навіть короткочасна експлуатація насосу фільтру, не повністю заповненого водою, призводить до руйнування насосу. Найпоширеніші помилки експлуатації, які зазвичай призводять до пошкоджень, на які не розповсюджується гарантія: не повне заповнення трубопроводу водою при запуску; не щільно склеєний чи зібраний трубопровід; робота водного пилососу з підсмоктуванням повітря; експлуатація басейну із увімкненим насосом.

Гарантія на нержавіючі сходи IDEAL/Gemas/PG діє 1 рік. Сплав неіржавіючої сталі 304 забезпечує сходам достатню якість, яка здатна протистояти хлоридам (агресивним часткам води басейну) у концентрації до 150-200мг/л. Не використовуйте 304 сплав для басейнів з електролізними установками. Сплав неіржавіючої сталі 316 забезпечує сходам високу якість, яка здатна протистояти хлоридам (агресивним часткам води басейну) у концентрації до 400-500мг/л. Рекомендації по експлуатації: не користуйтесь абразивними засобами очистки сходів. Не використовуйте кислотних очищувачів, що здатні зруйнувати матеріал сходів. Для монтажу користуйтесь інструментом з неіржавіючими насадками. Дотримуйтесь якості води у басейні на рівні ДСТУ. 

Гарантія на труби і фіттінги fitvalf. Монтаж трубопроводів повинен забезпечувати стійкість до коливань температури, гідравлічних ударів. Використовуйте достатню кількість кріплень та гнучких компенсаторів. Особливу увагу приділяйте монтажу підземних трубопроводів. Користуйтесь правилами склеювання ПВХ труб і фітінгів. Для вуличних чи комбінованих басейнів взимку проводьте заходи по зимовій консервації обладнання, особливу увагу звертайте на спустошення кранів та трубопроводів. Відповідальні ділянки трубопроводів прокладайте без стиків (чи з їх мінімальною кількістю) та з допомогою армованих гнучких флекс-труб.

Гарантія на SPA басейн LigneSpa діє 1/2/5/10 років (Залежить від бренду СПА і його складових). Асортимент СПА-басейнів має значний перелік. Типова гарантія, якщо інше не обумовлено додатково:  каркас 5-10 років, акрил 5 років, насоси і керування 2-5 років, аудіо система 1-2 роки, зовнішнє оздоблення 1-5 років;  Виключення з гарантії (як правило складові, які піддаються зношуванню): прокладки, фільтр, підшипники і сальники, зонди, конденсатори, лампи, шторка скімеру.

 

Характеристики товарів Pierra/Alkern. Умови укладання та експлуатації

Pierra серія бортовий і терасний камінь

Характеристики каменя Pierra та вимоги щодо його приймання, укладання та догляду:

Умови укладання та експлуатації (якщо інше не обумовлено в інструкціях на супутню хімію, параметри якої постійно вдосконалюються), вимоги щодо його приймання, укладання та догляду. Alkern / PIERRA морозостійка продукція, перевірена в спеціальних лабораторіях за сприяння CERIB, відповідає всім європейським нормам по безпеці та вимогам якості, зокрема NF 403. Випробування проводились згідно NF EN 13451-1, з допомогою CSTB, NF EN 1339, NF 13748-1 та 2. Кожна партія каменю, при імпорті, проходить український санітарний, радіологічний, карантинний та екологічний контроль.

Рекомендації Alkern призначені для поточних робіт з нашою продукцією у приватному використанні. Якою б не була основа, зовнішня укладка продукції повинна бути виконана враховуючи усі діючі українські будівельні правила та нормативи.

Щоб попередити застій води, забезпечте нахил терасних плит не менш 1,5% (2% для старовинних гам: Аббей, Колегіаль, Флоранс тощо). Правильно виконуйте температурно-розширюючі шви, опорні шви, примикання, дренаж...

 Малюнок зліва – неправильне укладання (ризик надлому каменя).

Малюнок зліва – неправильне укладання (ризик надлому каменя).

Суха кладка (приклеюванням) здійснюється подвійним проклеюванням каменю та абсолютно сухої стяжки (стяжка має бути мінімум 28-денної витримки). Перед укладанням необхідно прибрати пил з каменя та стяжки. Користуйтесь окремою інструкцією по приготуванню клею. Для укладки приклеюванням нанесіть подвійний шар еластичного клею PIERRA COLLE (522 PROLIPRO), який гарантує його застосування в умовах експлуатації. Приклеюйте кожну плитку вручну, використовуйте гребінець 8х10х20, придавіть камінь та упевніться, що клей рівномірно розподілений по всій поверхні. Не допускайте потрапляння надлишків клею у шви. Приготування клейового розчину (точна інструкція надається з мішком): використовуйте приблизно 5,25-5,75л води на 25кг (мішок) клею.

При укладанні каменю на піщану підготовку уточніть у Постачальника можливість такого монтажу для конкретної гами та товщини каменю (як правило, камінь повинен мати мінімальну товщину 4см).

Перед укладкою необхідно ретельно оглянути камінь в нормальних умовах використання, оскільки дощова погода не дозволяє оцінити продукцію належним чином. Щоб перевірити однаковість відтінків, порівняйте камені (плитки) з кожної упаковки. Відмінності в кольорах, розмірах та формах, нерівності поверхонь іноді характерні для нашої продукції (менше для класичних фактур, більше для старовинних). Усе це властиве оригіналам старовинного каменя, а тому відтворене у нашому матеріалі. Наш камінь не фарбується штучними барвниками, а виготовляється з використанням натуральної вапняної породи, яка добувається в кар’єрі, тому деяка відмінність відтінків в різних палетах чи зразках можлива (це залежить від жили добування в кар’єрі). В процесі експлуатації забарвленість каменів вирівнюється, так як камінь не є інертним матеріалом і на нього впливають природні процеси, властиві природному каменю, тому і можлива часткова зміна тону чи кольору. Якщо камінь не відповідає вашим очікуванням, повідомте нас про це перед укладанням. Якщо наявні на складі зразки не відповідають вашим вимогам, замовляйте індивідуальні партії каменю. Кольори каменя, які представлені на сайті чи в каталозі не є договірними. Камінь поставлений Покупцю згідно індивідуального замовлення, не підлягає частковому чи повному поверненню. У будь-якому випадку перевірте камінь до його укладання на відповідність вимогам даного Договору. В подальшому ніякі скарги на камінь не приймаються, адже початок укладання каменю автоматично означає вашу згоду на запропонований камінь.

Для збереження зовнішнього вигляду каменю та полегшення догляду за ним рекомендується фінальна обробка каменя спеціальними фірмовими засобами Alkern.

Догляд за каменем має здійснюватися з використанням неагресивних засобів – наприклад, невеликим струменем води та щіткою (не використовуйте сильний струмінь води).

Недотримання вищеперерахованих рекомендацій щодо укладки та використання неадаптованих засобів знімає з нас всю відповідальність.    

Виконання швів: не укладайте камінь щільно один до одного, а залишайте міжплиточний шов 7÷8мм та заповнюйте його затирочною масою PIERRA JOINT (547 PROLIJOINT RUSTIC),  призначеною для умов експлуатації каменю та адаптовану до нього. Шви можна затирати через 24 години після укладання каменя. Виконуйте затирання акуратно, наприклад з допомогою малярної стрічки чи спеціального пристрою (схожого на кондитерський шприц), і не забруднюйте камінь, протирайте камінь вологою губкою. Уникайте очищувачів на основі агресивної кислоти. Користуйтесь фірмовою лінійкою засобів по догляду за каменем Alkern.

Приготування затирочного розчину (інструкція додається)

 1. Використовуйте приблизно 5л води на 25кг (мішок) затирки.
 2. Для змішування рекомендується використовувати електричний міксер на повільній швидкості.

Використання розчину: заповніть шви, дайте їм підсохнути (відпочити) та прочистіть м’якою щіткою не залишаючи слідів на поверхні.

      Загальні умови укладання каменя

 1. Температура укладання між +5º та +30ºС;
 2. Не виконуйте роботу у вологу погоду;
 3. Особливості оздоблення (при температурі 20ºС): корективи (підгонка) можлива протягом 30 хвилин.

Параметри каменю відповідають вимогам: NF 403 «Зовнішній та внутрішній терасний та бортовий камінь»

Мінімальне зусилля при тріщині на камінь розміром 500х500х35мм

5.0 kN

Мінімальні вимоги по гнучкості

4.0 MPa

Водопоглинання

≤6%

Кліматичні зміни: заморожування-відлига

Стійкість до льоду без солей для танення: без ушкоджень

Стійкість до ковзання при 18?

0.35

Геометричні розміри

максимум +/- 5мм від каталожних значень

Візуальні характеристики

Без плям цементу, барвників. Без подряпин, сколів, залишкових частин чи гравію. Без западин або вздутостей на поверхні.

 

При укладанні фасадного каменю користуйтесь рекомендаціями:

 1. Використовуйте фірмовий фасадний клей Alkern.
 2. Зовнішні стіни повинні бути висотою меншою за 6,09м

Оздоблення внутрішніх стін. Можливе приклеювання до наступних видів основ:

 1. Цегляні стіни
 2. Кладка з пористих бетонних блоків
 3. Гіпсокартонні розділяючі (міжкімнатні) стіни чи покриття стін з вологостійкої картонної поверхні
 4. Цегляна кладка з цементним розчином
 5. Бетон

Важливо: не використовуйте в якості основи для приклеювання гіпс чи іншу низько-адгедзивну поверхню. Перед укладанням каменя треба впевнитись, що основа приклеювання може витримати додаткову вагу каменя та супутніх укладанню матеріалів. Вага каменя згідно каталогу Alkern.

Оздоблення зовнішніх стін. Підходить для наступних видів основ:

 1. Бетон
 2. Кам’яна кладка з високо-адгедзивним штукатурним шаром

Поверхня для приклеювання:

 1. Поверхня основи повинна бути рівною
 2. Похибка дефектів по поверхні не повинна перевищувати 7мм на 3м

Якість матеріалу основи: поверхня повинна бути ідеально чистою, сухою та очищеною від будь-яких частинок, які можуть погіршити приклеювання: масло, пил, бруд, волога…

Перед укладанням каменя треба впевнитись, що основа приклеювання може витримати додаткову вагу каменю та супутніх укладанню матеріалів. Вага каменю згідно каталогу виробника.

Вказівки щодо використання фасадного клею: нанесіть розчин клею шпателем типу U9 з гребенем та рівномірно розподіліть його. Застосовуйте подвійне приклеювання.

Період витримки основи перед оздобленням каменем Alkern залежить від матеріалу основи (підтримуючого матеріалу)

 1. Свіжа бетонна поверхня: 2 місяці
 2. Цементна штукатурка: 3 тижні
 3. Цегла: 1 доба
 4. Пористі бетонні блоки: 1 доба
 5. Норми по цим та іншим матеріалам уточнюйте у постачальника клею.

Важливо: Фасадний камінь Alkern витривалий до морозу за умови, що він не торкається води чи вологи, яка знаходиться в ґрунті. Камінь не повинен торкатись ґрунту. Треба пересвідчитись, щоб під час укладання в шви між каменем не потрапляла вода.